گارانتی نوژان

شرایط گارانتی

limak
در صورت استفاده صحیح، دوام محصولات مبلمان لیماک چندین سال متوالی خواهد بود ؛ لیکن ضوابط و مدت متعارف در صنعت مبلمان و چگونگی استفاده از آن، ضمانت نامه را محدود خواهد کرد. ضمانت نامه فقط با مهر فروشگاه، ضمانت اجرایی دارد. شماره سریال محصول بایستی در کارت گارانتی قید شده باشد.
تاریخ شروع گارانتی از زمان صدور فاکتور به مدت ۱۸ ماه خواهد بود.
گارانتی شامل : کلاف اصلی، فوم و اسفنج، فنر های نشیمن و تکیه گاه، دوخت های اصلی و تزیینی می باشد.
صدمات و ضایعات ناشی از حمل و نقل غیر اصولی، تماس با آب، مایعات و مواد شیمیایی، ضربه و سقوط، قرار گرفتن در رطوبت شدید یا نور مستقیم آفتاب، استقرار در سراشیبی یا اختلاف سطح جز تعهدات شرکت نمی باشد.
تعمیرات مبلمان توسط افراد غیر مجاز باعث ابطال گارانتی می شود.
تغییر پارچه یا چرم روکش توسط مشتری با توجه به فیزیک متفاوت آن نسبت به مدل اصلی باعث ایجاد تغییرات جزیی در چین و چروک روی کار نسبت به مدل اصلی می شود.
کلیه محصولات از لحاظ تولید یکسان بوده ولی به جهت طبیعی بودن مواد اولیه اختلاف رنگ یا موج چوب و تار و پود پارچه در اجزای مختلف و یا حتی در یک قطعه از محصول امری طبیعی است؛ لطفا به هنگام خرید به این نکته توجه فرمایید.